Leden / lid worden

Leden ontvangen nieuwsbrieven en  informatie via de mail en worden uitgenodigd voor verenigingsavonden.
Op verzoek is het mogelijk een gedrukte nieuwsbrief te ontvangen.

Wettelijk vertegenwoordiger                                                                                                                                                                                            Als wettelijk vertegenwoordiger van een bewoner van OlmenEs kunt u zich kandidaat stellen voor het bestuur van de Verwanten- en VertegenwoordigersVereniging.
Wettelijk vertegenwoordigers zijn dus niet alleen ouders maar kunnen broers, zussen of andere bewindvoerders /mentoren zijn.
Denkt u er over om bestuurslid te worden, neem dan contact op met de voorzitter;  voorzitter@vvvolmenes.nl

Als u zich als wettelijk vertegenwoordiger kandidaat wilt stellen voor de Cliëntenraad (CR) kunt u dat ook doen bij de voorzitter van de VVV.
De VVV draagt CR kandidaten voor bij de directie.

Wij stellen het op prijs als u als ouder of vertegenwoordiger inbreng heeft met een stukje voor de nieuwsbrief, foto, verzoek om aandacht voor een bepaald onderwerp of een reactie , opmerking of vraag.

 

Contributie

Als wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner bent u hoofdlid en betaalt u 10 euro.

Een extra bijdrage is altijd welkom.

Broers , zussen , familieleden en andere betrokkenen kunnen nevenlid worden voor 5 euro; ook zij ontvangen dan alle informatie per e-mail en blijven betrokken.

Meldt u aan bij de secretaris;  secretaris@vvvolmenes.nl

U kunt de contributie overmaken op:

rekeningnummer: NL94 INGB 0007531542

ten name van:  Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging (VVV) OlmenEs

O.v.v. de naam van uw kind / de bewoner

Voor vragen over de contributie neemt u contact op met de penningmeester: e-mail: wijnjajg@hetnet.nl           of        penningmeester@vvvolmenes.nl

FOLDER

folder VVV olmenes sept 2017