Contact

 

Website(vragen/suggesties/bijdragen)
Constance Römgens constance.romgens@vvvolmenes.nl          0596-680565
Cliëntenraad (CR)
voorzitter.clientenraad@vvvolmenes.nl
Sipke Sikkes secretaris.clientenraad@vvvolmenes.nl
Kyra Reijngoud penningmeester.clientenraad@vvvolmenes.nl
Wiebe Cool
Lenie Rumpff lenie.rumpff.clientenraad@vvvolmenes.nl
Tjibbe-Jan Borger tjibbe.jan.borger.clientenraad@vvvolmenes.nl
Carla Kooistra carla.kooistra.clientenraad@vvvolmenes.nl
Bestuur Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs(slapend)
Joop Visser (waarnemend) voorzitter@vvvolmenes.nl          0592-370272
Dora Wijnja penningmeester@vvvolmenes.nl
Anton Hoekstra anton.hoekstra@vvvolmenes.nl
Constance Römgens constance.romgens@vvvolmenes.nl  0596-680565