Home

Welkom op de website van de Verwanten en Vertegenwoordigers Vereniging OlmenEs

OlmenEs is een antroposofische woon/werk gemeenschap voor verstandelijk gehandicapten te Appelscha. Voor meer informatie bezoekt u ook

www.olmenes.nl

De doelstelling van de vereniging is het behartigen van de belangen van de bewoners van OlmenEs en hun familie,  wettelijke vertegenwoordigers e.a. betrokkenen

Zij doet dat middels verenigingsavonden, nieuwsbrieven, en deze website.

Sponsoren