laatste nieuws

TOEGEVOEGD IN NOVEMBER 2017

Het Novalis atelier organiseert samen met het platform voor antroposofie in Leeuwarden een middag over de achtergronden van het spirituele leven in het Noorden.

Velen kennen het verhaal van Bonifatius uit Dokkum. Een van de eerste zendelingen die naar Noord Nederland trok om het Christendom bekend te maken.

 

Minder bekend is de voorloper van Bonifatius: de Iers Keltische monnik Willibrord. Willibrord sprak een taal van het hart, vanuit een esoterisch Christendom. Hij werd geaccepteerd door de bevolking hier, in tegenstelling tot Bonifatius die dat uiteindelijk ook met zijn leven moest bekopen.

 

Wat zegt deze thematiek ons heden ten dage? En wat kunnen we daarmee voor de toekomst?

 

Frans Lutters, vrijeschool docent en bekwaam antroposofisch spreker komt deze middag naar Groningen voor een bijeenkomst over dit thema.

Het vormt gelijk de presentatie van zijn boek dat deze maand nieuw verschenen is bij uitgeverij Florisbooks in Amerika:

‘Willibrord, a Wandering Saint in Dialog with his Friends. – An Example of Historical and Spiritual Insights for Storytelling of Saints’ Legends’.

 

De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Christengemeenschap,

Lauwersstraat 3 in Groningen

en duurt van 14.30 tot ca. 17.00 uur.

Toegang: € 10,- / vrijwillige bijdrage

Parkeren is vrij op zondag in de regio.

Meer informatie in de  bijlage:Op zoek naar de spirituele toekomst van het Noorden

Opgave graag bij Ivar Römer

Ivar.romer@gmail.com

06-53340235

 

Namens de voorbereidingsgroep,

Ivar Römer, Berdien Kruijne en Annette de Vries

Novalis atelier en Platform voor antroposofie Friesland

TOEGEVOEGD IN JUNI 2017
-Graag donaties voor steun aan Matoekoe, een instelling in Suriname. Lees de brief hier: Hulp voor Matoekoe
-Informatie over kringdansen op OlmenEs is te vinden als u op de knop INFO klikt
-Informatie over glasbewerking op OlmenEs is  te vinden als u op de knop INFO klikt
TOEGEVOEGD IN MEI 2017
U kunt een flyer over Sport en spel op OlmenEs vinden onder de INFO-knop.
TOEGEVOEGD IN DECEMBER  2016

Kort geleden ( 28 nov. 2016)  was er op Tros Radar een uitzending  betreffende (o.a.)  de overlapping  van ziektekostenverzekering en vergoeding uit de  nieuwe wet WLZ .
Hierbij de link  van uitzending gemist: