laatste nieuws

TOEGEVOEGD IN APRIL  2018
Verslag van  de Algemene Ledenvergadering van de VVV , te vinden onder het kopje verslagen/notulen.
TOEGEVOEGD IN FEBRUARI  2018
TOEGEVOEGD IN JANUARI  2018
Klachtenbehandeling , zie  Info van OlmenEs

TOEGEVOEGD IN MEI 2017
U kunt een flyer over Sport en spel op OlmenEs vinden onder de INFO-knop.
TOEGEVOEGD IN DECEMBER  2016

Kort geleden ( 28 nov. 2016)  was er op Tros Radar een uitzending  betreffende (o.a.)  de overlapping  van ziektekostenverzekering en vergoeding uit de  nieuwe wet WLZ .
Hierbij de link  van uitzending gemist: