laatste nieuws

TOEGEVOEGD IN JUNI 2017

-Graag donaties voor steun aan Matoekoe, een instelling in Suriname. Lees de brief hier: Hulp voor Matoekoe
-Informatie over kringdansen op OlmenEs is te vinden als u op de knop INFO klikt
-Informatie over glasbewerking op OlmenEs is  te vinden als u op de knop INFO klikt
TOEGEVOEGD IN MEI 2017
U kunt een flyer over Sport en spel op OlmenEs vinden onder de INFO-knop.
TOEGEVOEGD IN DECEMBER  2016

Kort geleden ( 28 nov. 2016)  was er op Tros Radar een uitzending  betreffende (o.a.)  de overlapping  van ziektekostenverzekering en vergoeding uit de  nieuwe wet WLZ .
Hierbij de link  van uitzending gemist: