laatste nieuws

TOEGEVOEGD IN JUNI 2018
TOEGEVOEGD IN MEI 2018
 Het Fonds verstandelijk gehandicapten en het Revalidatiefonds
zijn gefuseerd tot Handicap.nl.
logo                     plus                         index                      is geworden            images
TOEGEVOEGD IN APRIL  2018
Verslag van  de Algemene Ledenvergadering van de VVV , te vinden onder het kopje verslagen/notulen.
TOEGEVOEGD IN FEBRUARI  2018
TOEGEVOEGD IN JANUARI  2018
Klachtenbehandeling , zie  Info van OlmenEs